Biện pháp giúp tôm nuôi phát triển khỏe mạnh mùa nắng nóng

Nắng nóng làm các yếu tố môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột khiến tôm có thể bị sốc hoặc phát sinh bệnh. Biện pháp cơ bản là cấp nước đầy đủ và duy trì mực nước trong ao nuôi luôn từ 1,2 – 1,5m, tăng cường chạy máy quạt nước, sục khí, bổ sung khoáng chất, che bạt ao nuôi…