Bí quyết kiếm bội tiền nhờ nuôi cá rô đầu vuông

Với mô hình nuôi cá rô đầu vuông, mỗi năm ông Trần Đông, Hải Dương xuất bán hơn 100 tấn cá, doanh thu ước đạt 3 tỷ đồng. Mô hình nuôi cá của ông được cơ quan chức năng đánh giá là mô hình điểm của địa phương.