3 điều kiện tiên quyết để tái canh cà phê

Theo các chuyên gia, để tái canh cà phê cần đảm bảo 3 điều kiện. Trong quá trình tái canh, bà con cũng cần tuân thủ quy trình hoàn chỉnh từ hâu chuẩn bị giống đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.