Tăng cường phòng dịch trong chăn nuôi vốn ít lời cao

Mô hình chăn nuôi của anh Đinh Quang Đạt ở xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương là một trong những mô hình điển hình, được quản lý chặt chẽ về con giống, dịch bệnh trong quá trình nuôi, tạo ra sản phẩm thịt lợn bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mang lại thu nhập cao.