Kỹ thuật chọn ốc hương giống đạt tiêu chuẩn

Ốc giống nên chọn kích cỡ đồng đều, khoảng 5.000-6.000 con/kg, không thả giống quá nhỏ tỷ lệ hao hụt sẽ lớn. Lọc ốc lần thứ nhất từ 10 – 15 ngày tuổi kể từ lúc xuống đáy. Trước khi lọc phải cho ốc nhịn ăn, việc lọc ốc phải được tiến hành cẩn thận tránh ốc bị sóc mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe.