Cách xử lý nước giếng khoan để tưới cho cây trồng

Trong nước giếng khoan thường chứa rất nhiều kim loại nặng có thể gây ô nhiễm như sắt, nhôm, cadimi. Nếu sử dụng trực tiếp nguồn nước này lâu dài sẽ khiến cây trồng bị nhiễm độc, các sản phẩm đầu ra không an toàn.

Vậy làm thế nào để xử lý nước giếng khoan đạt tiêu chuẩn để tưới cho cây trồng?