Trải bạt dưới mương chống hạn mặn

Hàng chục hộ nông dân xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy trải bạt dưới mương để trữ nước tưới tiêu chống hạn mặn cho hơn 1.000 ha sầu riêng. Mô hình này được nhiều nơi ở miền Tây áp dụng để chống hạn mặn.