Tiết kiệm nhờ phương pháp tưới nước nhỏ giọt cho măng tây

Nhu cầu của cây măng tây rất cần nước, hệ thống tưới nhỏ giọt ngoài cung cấp nước cho cây trồng còn có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho măng tây, giúp tăng năng suất và giảm tối đa chi phí nhân công.