Thăm trại lợn hữu cơ tiêu chuẩn Nhật Bản

Vì sao thịt lợn nuôi hữu cơ lại an toàn? Để lý giải được điều này mời mọi người thăm trang trại nuôi lợn hữu cơ Bảo Châu Oganic Farm theo công nghệ Nhật Bản đầu tiên ở miền Bắc.