Nuôi kiến vàng diệt sâu bệnh trên cây bưởi

Hàng trăm tổ kiến vàng được ông Phương Hữu Hiếu huyện Bù Gia Mập dùng dây thừng dẫn dụ về làm tổ để diệt trừ sâu hại trên cây bưởi.