Mách bà con chiêu độc phòng trừ rệp vẩy hại thanh long ruột đỏ

Nắng nóng và khô hạn trong mùa hè là điều kiện cho bệnh rệp vẩy hại thanh long phát triển, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để phòng trừ rệp vẩy hại thanh long, bà con cần chú ý, một số các biện pháp như sau: