Kỹ thuật chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch ‘thách thức’ mọi sâu bệnh

Sau khi thu hoạch, vườn tiêu đã kiệt sức, do đó cây cần có chế độ chăm sóc đặc biệt nhằm bảo đảm có đủ sức khỏe để kháng lại các loại sâu bệnh hại.

Bà con có thể tham khảo kỹ thuật chăm sóc vườn tiêu sau thu hoạch trong clip dưới đây: