Kỹ thuật chăm sóc cà phê cho cây sinh trưởng tốt cuối mùa khô, đầu mùa mưa

Vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành hoa và nở hoa, đậu quả, quả non phát triển. Đây cũng là giai đoạn ảnh hưởng quan trọng đến năng suất, chất lượng của cà phê.

Để vườn cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, có năng suất – chất lượng cao, bà con có thể tham khảo các biện pháp dưới đây: