Kỹ thuật cấy lúa theo mô hình hiệu ứng hàng biên phần I

Cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên phải tuân thủ đúng mật độ, khóm cách khóm, hàng cách hàng có đủ điều kiện tối đa để đẻ nhánh, đẻ bông. Vậy kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên như thế nào?