Công nghệ trồng rau kết hợp nuôi cá cho năng suất cao, chất lượng an toàn

Trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá hay còn gọi là hệ Aquaponics là một hệ hoạt động tuần hoàn hồi lưu khép kín. Trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá có thể giúp bạn trồng được rau theo hướng hữu cơ không có chất hóa học, tốt cho sức khỏe.