Cấy lúa bằng máy, tiết kiệm đủ thứ

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sử dụng máy trong cấy lúa, nhiều nông dân ở Hà Nội tiết kiệm được rất nhiều chi phi sản xuất, công lao động.