Cảnh báo nguy cơ và cách phòng tránh rầy lưng trắng theo gió bão số 2 vào Việt Nam

Trước khi vào đất liền nước ta, bão số 2 đã đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), nơi có nguồn rầy lưng trắng và nguồn bệnh lùn sọc đen, vì thế khả năng đưa rầy lưng trắng mang nguồn bệnh vào Việt Nam là rất cao.

Để phòng tránh nguy cơ lây bệnh, bà còn cần chú ý: