Cách thu hoạch cà phê đạt năng suất và chất lượng cao

Thu hái cà phê là khâu rất quan trọng ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cà phê nhân sau này. Vì vậy, trong quá trình thu hái, bà con cần lưu ý: Hái chọn nhiều lần và chỉ hái những quả chín; Chỉ hái tuốt khi số lượng quả chín đạt 90%.