Cách sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê mùa khô hạn

Việc áp dụng tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê tại Lâm Đồng đem lại kết quả rất tốt. Mô hình này giúp giảm sức lao động nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê: