Cách phòng và trị bệnh thối nhũn trên bắp cải

Bệnh thối nhũn vi khuẩn trên bắp cải phát sinh nhiều trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, từ 25-30 độ C, ẩm độ cao mưa nhiều. Ở Đồng bằng Bắc Bộ và Lâm Đồng bệnh phát sinh vào tháng 2, tháng 3 trên bắp cải trồng muộn. Đặc biệt, ở những ruộng thường xuyên ẩm ướt, bón nhiều đạm, thiếu kali hay bị bệnh nặng. Cây bị sâu hại cũng tạo điều kiện cho bệnh phát triển nhiều hơn.

Để phòng trừ bệnh thối bắp cải do vi khuẩn, cần kết hợp các biện pháp sau đây: