Cách phòng trừ hiêu quả tình trạng sâu bệnh hại trên cây bơ

Bên cạnh bệnh héo rũ thì bệnh đốm lá là một trong những bệnh hay gặp trên cây bơ. Bệnh đốm lá thường xuất hiện ở những lá thành thục có màu sắc và kích thước gần tương đương nhau. Ban đầu đầu nấm bệnh sẽ xuất hiện trên lá, sau đó sẽ xuất hiện trên quả và gây hại nghiêm trọng.