Cách phòng trừ hiệu quả bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu vào mùa mưa (P.1)

Mưa lớn kéo dài, không có hệ thống thoát nước tốt làm rễ tiêu bị thối là nguyên nhân khiến bệnh chết nhanh lan rộng trên cây tiêu, gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân.

Để phòng trừ hiệu quả bệnh chết nhanh trong mùa mưa, bà con có thể tham khảo trong clip dưới đây: