Cách phòng chống nắng nóng khẩn cấp, giảm thiệt hại cho thủy sản

Miền Bắc và miền Trung đang trong thời gian nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên tới 40oC. Kiểu thời tiết này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường nước trong ao nuôi, khiến thủy sản dễ bị sốc nhiệt.

Để chủ động phòng chống nắng nóng, giảm thiệt hại mức thấp nhất cho thủy sản, bà con cần ghi nhớ những lưu ý sau đây: