Cách khắc phục tình trạng cà phê bị vàng lá, rụng trái non trong mùa mưa

Vào mùa mưa, cà phê rất dễ bị vàng lá, rụng trái non, gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để xử lý hiện tượng này bà con cần áp dụng các biện pháp dưới đây: