Cây cà phê bị bệnh tuyến trùng và nấm gây hại, khắc phục thế nào?

Một khán giả hỏi: Tôi có 700 cây cà phê, 8 năm tuổi, hiện cây đang ra hoa, 10 ngày nay, cây có hiện tượng khô từ lá non ở đầu ngọn vào lá già, một số cây vàng lá gốc, ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?