Cách hạn chế gà đẻ nhiều trứng 2 lòng đỏ

Hỏi: Vì sao gà đẻ nhiều trứng 2 lòng đỏ, muốn hạn chế thì làm thế nào?

ga de trung

Trả lời: Gà đẻ trứng 2 lòng đỏ thường gặp ở những đàn gà mái mà giai đoạn nuôi hậu bị phát dục không đều, những cá thể phát dục muộn sống cùng chế độ nuôi gà giai đoạn đẻ (dinh dưỡng cao hơn, lượng thức ăn hàng ngày cao hơn chiếu sáng tăng cả thời gian và cường độ so với thời gian hậu bị), gà bị kích thích mạnh cho nên phát dục rất nhanh, có những cá thể bị rối loạn, sai lệnh trong rụng trứng, có 2 tế bào trứng rụng cùng lúc hoặc rụng cách nhau trong khoảng thời gian ngắn, được bao bọc trong cùng 1 quả trứng.

Giải pháp hạn chế: Cần nuôi dưỡng, chăm sóc gà hậu bị thật tốt, phân 3 lô trong đàn/chuồng theo khối lượng để đàn gà có tỷ lệ đồng đều cao.

Theo Nông nghiệp