Cách phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa hiệu quả

Rầy nâu, rầy lưng trắng là loại sâ​u bệnh gây hại cho cây lúa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và sản lượng lúa. Đây là đối tượng sâu bệnh mà bà con cần chủ động trong việc phòng trừ để đảm bảo năng suất mùa vụ. Để phòng chống rầy nâu, rầy lưng trắng xuất hiện và phát triển, bà con nông dân nên áp dụng một số biện pháp sau: