Nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng lúa Xuân

Lượng mưa tương đối lớn trong tháng 1/2020 đã bổ sung đáng kể nguồn nước cho gieo cấy vụ Xuân. Tuy nhiên, điều kiện nguồn nước thời gian tới có những bất lợi, nhiều khả năng ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho tưới dưỡng.

Theo thống kê, lượng mưa trong tháng 1/2020 tại các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 100 – 120mm, cao hơn trung bình nhiều năm đến 360%. Nguyên nhân là bởi từ ngày 24 – 26/1/2020, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong khu vực đã có mưa to đến rất to.

 

 

Lượng mưa phổ biến từ 60 – 90mm/đợt. Một số trạm có lượng mưa lớn trong tháng 1 vừa qua như: Hà Nam 174mm, Láng (Hà Nội) 158mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 150mm…
Lượng mưa lớn đã bổ sung nguồn nước quan trọng cho gieo cấy vụ Xuân 2020 và các hồ chứa thuỷ lợi. Dù vậy, do mực nước từ trước đợt mưa lớn ở mức thấp nên hiện nay, các hồ chứa trong khu vực chỉ có dung tích trữ phổ biến từ 60 – 80% so với thiết kế. Riêng Hà Nội, lượng nước trữ đạt khoảng 67% dung tích thiết kế.
Thực hiện đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2020, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện là 1,11 tỷ m3 nước. Hiện, dung tích các hồ chứa thủy điện tham gia điều tiết nước chính cho vụ Xuân 2020 là: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang, đang trữ khoảng 5,9 tỷ m3, đạt khoảng 60% dung tích thiết kế.
Bên cạnh mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện đang ở mức tương đối thấp, dự kiến, tổng lượng mưa các tháng 2 – 3/2020 tại khu vực Bắc Bộ và TP Hà Nội phổ biến chỉ khoảng 20 – 50mm (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm). Cho đến tháng 7/2020, lượng mưa mới có xu hướng tăng từ 5 – 20%.
Trên cơ sở tình hình nguồn nước tháng 2/2020, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) nhận định: Đối với khu vực lấy nước do vận hành xả nước từ các hồ chứa thủy điện, nguồn nước cơ bản bảo đảm cung cấp phục vụ gieo cấy lúa Xuân. Tuy nhiên, nguồn nước tưới dưỡng có nguy cơ bị thiếu hụt, nếu không có những giải pháp phòng, chống thích hợp.
Để bổ sung nguồn nước tưới dưỡng cho lúa Xuân, Tổng cục Thuỷ lợi đã có văn bản đề nghị các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) tập trung cao độ cho công tác lấy nước đợt 2 (kéo dài 8 ngày, từ 0 giờ ngày 5/2 đến 24h ngày 12/2).
Cùng với lấy nước, cần rốt ráo vận động bà con nông dân xuống đồng sản xuất, tập trung trữ nước, giữ nước trong hệ thống các công trình thủy lợi, đồng ruộng; thực hiện lấy nước đến đâu, đổ ải, gieo cấy tới đó, bảo đảm hiệu quả lấy nước và tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân.