Người nuôi thủy hải sản đang gặp nhiều khó khăn

Tại “Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản trong tình hình mới” tổ chức sáng 26-4, Bộ NN-PTNT cho biết, người nuôi thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn, năm nay chỉ duy trì diện tích 1,3 triệu ha với khoảng 4,75 triệu tấn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu nhập khẩu bị gián đoạn, những quốc gia nhập khẩu chính bị đóng cửa, vận tải biển bị ngưng trệ, một số đơn hàng bị hủy hoặc lùi thời gian giao hàng. Hạn mặn khốc liệt ở ĐBSCL, thời tiết diễn biến cực đoan… khiến người nuôi và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn.

Người nuôi thủy sản đang ứng phó với khó khăn kép

Trong khi đó, hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam vẫn đang xu thế phát triển. Năm 2020, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 4,56 triệu tấn, tăng 1,5%. Cụ thể, sản lượng cá tra đạt 1,56 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 đạt 1,5 tỷ USD (chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu). Sản lượng tôm nước lợ đạt 950.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,7 tỷ USD (chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Diện tích nuôi biển đạt 260.000ha và 7,5 triệu m3 lồng; sản lượng đạt 600.000 tấn. Trong đó cá biển 8.700ha và 3,8 triệu m3 lồng, sản lượng 38.000 tấn; nhuyễn thể 54.500ha, sản lượng 375.000 tấn; tôm hùm 3,7 triệu m3 lồng, sản lượng 2.100 tấn; rong biển 10.150ha, sản lượng 120.000 tấn; còn lại là cua biển và các đối tượng nuôi khác…

Hiện nay, người nuôi thủy sản đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Cụ thể, dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và hoạt động thương mại toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do đóng cửa biên giới, hàng loạt các nhà hàng ăn nhanh ở những quốc gia nhập khẩu chính bị đóng cửa, vận tải biển bị ngưng trệ, một số đơn hàng bị hủy hoặc lùi thời gian giao hàng, một số khách hàng từ chối thực hiện đơn hàng mới, thiếu hụt lao động tạm thời.

Thêm nữa, nguồn cung nguyên liệu thức ăn thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề, giá nguyên liệu thức ăn tăng liên tục làm giá thành sản xuất tăng, giảm sức cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm.

Diễn biến thời tiết phức tạp, thất thường, hạn mặn khốc liệt, kéo dài ở đồng bằng sông Cửu Long làm cho thủy sản dễ bị bệnh, tỷ lệ hao hụt lớn, ảnh hưởng sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Để tháo gỡ khó khăn cho nuôi trồng thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ sản đề nghị đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để tiếp cận với nguồn cung ứng vật tư đầu vào có chất lượng tốt, giá cả phù hợp (giảm các đại lý trung gian); đẩy mạnh ứng dụng khoa học, tăng năng suất, giảm chi phí, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng giống, vật tư thủy sản. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất giống, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Bộ NN-PTNT cũng xác định lại mục tiêu kế hoạch trong năm 2021 giữ ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định ở 1.300.000ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 450.000ha (cá tra 5.700ha), diện tích nuôi mặn, lợ 850.000ha (nuôi tôm nước lợ 740.000ha, trong đó 630.000ha nuôi tôm sú và 110.000ha nuôi tôm thẻ chân trắng).

Sản lượng nuôi trồng thủy sản: đạt 4,75 triệu tấn (bằng 104,2% năm 2020), trong đó sản lượng cá tra 1,55 triệu tấn; sản lượng tôm các loại 980.000 tấn (tôm sú 280.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 633.000 tấn, còn lại là tôm khác) và sản lượng các đối tượng thủy sản nuôi khác như rô phi, cá biển…