Nắng nóng kéo dài, đề phòng bệnh trên cây thanh long tại Bình Thuận

Bệnh vàng cành xuất hiện trên cây thanh long vào mùa nắng. Bệnh xuất hiện ở khắp vườn thanh long trên địa bàn tỉnh, tập trung ở vườn thanh long 7 năm tuổi trở lên. Cùng với đó là ốc sên, sên nhỏ gây hại thanh long từ chồi non tới trái xanh và chín. Dưới đây là các cách để phòng ngừa để bà con tham khảo: