Mưa trái mùa gây thiệt hại nặng cho Đồng Nai

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 40.300 ha cây trồng bị thiệt hại từ 30-100% do mưa trái mùa.

mua trai mua gay hai o Dong Nai

Ảnh minh họa

Trong đó, nặng nhất là 20.000ha điều và 5.000 xoài bị giảm năng suất trên 70%. Hai huyện Định Quán và Tân Phú chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ước tính, tổng thiệt hại do mưa trái mùa gây ra lên đến 1.400 tỉ đồng.

Mới đây, các sở ngành tại Đồng Nai đã tổ chức họp bàn về các phương án hỗ trợ thiệt hại cây trồng cho nông dân do mưa trái mùa gây ra.

Theo đó, Sở NN-PTNT Đồng Nai đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng/ha đối với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái bị thiệt hại trên 70% và 2 triệu đồng/ha đối với các hộ thiệt hại từ 30-70%.

Trước mắt, Sở NN-PTNT Đồng Nai sẽ trình UBND tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ nông dân trồng điều và xoài bị thiệt hại do mưa trái mùa tại một số địa phương.

Theo Nông nghiệp