Một số biện pháp phòng, chống dịch EHP tại các cơ sở sản xuất tôm giống

Để chủ động phòng, chống hiệu quả bệnh do vi bào tử trùng (EHP) gây ra và các bệnh nguy hiểm khác trên tôm nước lợ, Cục Thú y đã ban hành văn bản 1848/TY-TS ngày 8/10/2019 hướng dẫn phòng, chống bệnh vi bào tử trùng trên tôm nuôi nước lợ.

Các loài tôm (sú, thẻ, he) ở giai đoạn giống cũng mẫn cảm với bệnh vi bào tử trùng, do đó, tại văn bản trên, Cục Thú y đã hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh vi bào tử trùng tại các cơ sở sản xuất tôm giống. Cụ thể các cơ sở sản xuất tôm giống phải thực hiện các biện pháp tổng hợp theo quy định tại Thông tư số 4/2016/TT-BNNPTNT và một số nội dung chính sau đây:

– Xây dựng và triển khai các quy trình quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn sinh học để ngăn chặn tác nhân gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở và mầm bệnh từ cơ sở (nếu có) ra ngoài môi trường.

– Triển khai giám sát bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 431/TY-TS ngày 18/3/2019 của Cục Thú y.

– Tổ chức xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 2/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

– Đối với tôm bố mẹ: Mua tôm từ những cơ sở giống được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được xét nghiệm chứng minh âm tính với tác nhân gây bệnh vi bào tử trùng và các bệnh khác theo quy định về kiểm dịch động vật thủy sản tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

– Đối với nguồn thức ăn tươi sống cho tôm bố mẹ: Với mỗi lô thức ăn tươi sống, thu ít nhất 1 mẫu đối với mỗi loại thức ăn tại 5 vị trí để xét nghiệm nhằm đảm bảo không nhiễm vi bào tử trùng và các bệnh khác trên tôm theo quy định.

– Đối với tôm giống: Thực hiện xét nghiệm bệnh đảm bảo không bị nhiễm vi bào tử trùng trước khi xuất bán và thực hiện kiểm dịch theo quy định.

– Đối với nguồn nước nuôi: Xây dựng quy trình khử trùng nước nuôi bằng Chlorine với nồng độ 30 ppm hoặc các hóa chất/công nghệ khác tương đương, phương pháp phù hợp khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh (trong đó có vi bào tử trùng) trước khi đưa vào sử dụng.

– Đối với công cụ, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, người ra vào trại: Phải có quy trình vệ sinh, khử trùng tiêu độc, bảo đảm hiệu quả khử trùng (bảo hộ, hố khử trùng, khử trùng định kỳ…).

– Khi phát hiện lô tôm giống dương tính với vi bào tử trùng, tiến hành thu mẫu tôm, thức ăn tươi sống để truy tìm nguồn bệnh và thực hiện tiêu hủy theo quy định. Khai báo với thú y cơ sở, cơ quan thú y của địa phương để được hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống theo quy định.

– Xử lý ổ dịch phải đảm bảo: Toàn bộ dụng cụ, phương tiện chứa đựng,vận chuyển, bể nuôi… phải được khử trùng bằng chất sát trùng và phương pháp phù hợp; nước trong ao bệnh phải được xử lý bằng Chlorine nồng độ 30 ppm, ngâm trong 7 ngày trước khi xả ra ngoài môi trường; các chất cặn bã, bùn đáy ao… trong quá trình nuôi phải được thu gom và xử lý tại khu vực riêng (ngoài khu vực sản xuất).