Một số biện pháp để khắc phục sầu riêng rụng trái non

Nắng hạn kéo dài, mưa giông gió lốc làm ảnh hưởng lớn tới vùng trồng sầu riêng. Nhiều diện tích cây bị gãy đổ, rụng trái non hàng loạt ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Dưới đây là một số biện pháp để khắc phục sầu riêng rụng trái non: