Mẹo phân biệt cam Cao Phong và cam Trung Quốc

Cam Cao Phong và cam Trung Quốc có vẻ ngoài khá giống nhau nên người mua nếu không tinh ý sẽ khó nhận ra. Tuy nhiên, nếu chịu khó quan sát, để ý từ màu sắc, hình dáng quả, hoặc bóc ra ăn thử… thì bạn có thể nhận ra được ngay đâu là cam Cao Phong chính hiệu.