Mất mùa quả dâu tằm, nông dân buồn héo hắt

Năm nay, nhiều cánh đồng trồng dâu tằm lấy quả ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị ảnh hưởng của mưa muối, dâu khô trắng. Nhiều hộ mất trắng cũng chẳng thiết thăm đồng, nhổ cỏ, vun xới gốc cây.