Lão nông làm giàu từ mô hình chăn nuôi chồn hương ở Vĩnh Long

Anh Trần Văn Long (55 tuổi) ở ấp Phước Chí A (xã Bình Phước, huyện Mang Thít) là nông dân đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long nuôi thành công chồn hương sinh sản, cho lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi năm.