Lào Cai xây dựng nhãn hiệu sở hữu trí tuệ 5 sản phẩm nông sản

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2019 sẽ xây dựng nhãn hiệu sở hữu trí tuệ cho 5 sản phẩm nông sản bản địa đặc trưng. 

Cụ thể gồm: Cá nước lạnh Bát Xát; sa nhân tím Mường Khương; vịt cổ nhung xanh Văn Bàn; bưởi Văn Bàn và chè Ô long Cao Sơn (huyện Mường Khương).

10-21-13_c_nuoc_lnh_lo_ci
Sản phẩm cá nước lạnh Bát Xát

Đây là các danh mục thuộc dự án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020. Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng và phát triển khoảng 20 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, dịch vụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có khoảng 200 sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận bảo hộ nhãn hiệu.