Làng Phật thủ Đắc Sở – “Tết này không được như Tết qua”

Phật thủ là một loại cây “khó tính”, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu. Dịp Tết năm nay, loại cây này không được mùa so với năm ngoái.