Kỹ thuật thiết kể bể nuôi giun quế theo công nghệ cho ăn chìm

Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình nuôi giun quế: từ đơn giản như nuôi trong khay, chậu trên một diện tích nhỏ, đến nuôi trên đồng ruộng. Mô hình nuôi giun quế theo công nghệ cho ăn chìm giúp tiết kiệm đất, giảm chi phí đầu tư xây dựng.