Kiên Giang: Thu nhập hàng trăm triệu từ nghề gác kèo ong

Nhiều nông dân ở xã Thành Lộc, huyện Gióng Riềng, tỉnh Kiên Giang có thu nhập cao từ nghề gác kèo ong. Điển hình như ông Dương Văn Minh đã gắn bó với nghề gác kèo ong hơn 10 năm trời. Hiện tại, mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng.