Kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ hơn 6 tấn thuỷ sản để thực hiện di dời lồng bè

Hải Phòng vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong quá trình thực hiện Đề án cắt giảm, di chuyển tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

nuôi cá lồng bè

Huyện Cát Hải kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên vịnh. (Ảnh: Phan Tuấn).

Theo đề án, huyện Cát Hải (tỉnh Hải Phòng) sẽ thực hiện tháo dỡ 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m² giàn nuôi nhuyễn thể nhằm tạo cảnh quan cho các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thu hút khách du lịch và từng bước xây dựng quần đảo Cát Bà trở thành Di sản thiên nhiên thế giới.

Để thực hiện tốt nội dung đề án, đồng thời tháo gỡ các khó khăn cho các hộ nuôi trồng, vướng mắc trong quá trình thực hiện, UBND huyện Cát Hải đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực chế biển thủy sản trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong, ngoài thành phố Hải Phòng thực hiện thu mua, các sản phẩm thủy sản từ các giàn bè bị tháo dỡ nhằm giảm bớt các khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện các chính sách của nhà nước.

Huyện Cát Hải cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư, các ngành, liên kết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố hoạt động trong lĩnh vực chế biển thủy hải sản thực hiện thu mua các sản phẩm; Sở Công thương chỉ đạo các ngành có liên quan, các siêu thị, Ban quản lý các chợ đầu mối thủy sản, các cơ sở kinh doanh, chế biển thủy sản trong và ngoài thành phố hỗ trợ thu mua sản phẩm…

Theo UBND huyện Cát Hải, tổng khối lượng sản phẩm cá hiện tại trên vịnh cần hỗ trợ thu mua là 2.203.900kg, tổng khối lượng nhuyễn thể là 4.204.050kg. Giá bán các sản phẩm được công khai. Trong đó, cá song (tổng khối lượng: 1.381.430kg) có giá từ 200-500 nghìn đồng/kg, cá giò 120 nghìn đồng/kg, cá côi 130 nghìn đồng/kg, ngao hai cùi 60 nghìn đồng/kg, tu hài 250 nghìn đồng/kg…

Để thực hiện hỗ trợ người dân và các đơn vị thu mua, UBND huyện Cát Hải giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến ngư-Nông nghiệp, Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà làm đầu mối liên hệ, kết nối giữa các đơn vị thu mua và người dân.