Israel: Tăng nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tiếp tục tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đạt 648,2 triệu USD, trong đó thủy sản đạt 22 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ sang Israel đạt 13,778 triệu USD, chiếm 4,71% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, và Israel là một trong 10 thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam. Mặt hàng tôm đông lạnh đạt 3,737 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,25% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Sản phẩm mực đông lạnh đạt 2,413 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,01% và Israel đứng thứ 9 trong 10 thị trường nhập khẩu mực hàng đầu của Việt Nam. Với sản phẩm cá tra, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm đạt 1,727 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,26%.

Hiện tại, Israel đứng thứ 48 trong số trên 100 thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, một số doanh nghiệp Israel quan tâm tới mặt hàng cá tra fillet, lương thực, thực phẩm đóng hộp, nông sản các loại, hàng dệt may và đang giao dịch với các công ty Việt Nam để ký kết hợp đồng trong thời gian tới.