Hướng dẫn bà con cách phòng trừ bệnh thán thư hại thanh long

Thời tiết mưa nhiều những ngày qua tạo điều kiện cho bệnh thán thư hại thanh long phát triển, gây ảnh hưởng chất lượng cây trồng. Để hạn chế tác hại của bệnh thán thư, bà con cần áp dụng kết hợp những biện pháp trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp dưới đây: