Hợp tác truyền thông An toàn thực phẩm

Ngày 5/4 tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo “Hợp tác truyền thông An toàn thực phẩm”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) hỗ trợ.

Với sự tham gia của cơ quan quản lý như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNN, cơ quan hành chính nhà nước, báo chí, các chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội hội thảo tập trung tham luận các vấn đề liên quan đến thực trạng công tác truyền thông ATTP của các bên liên quan, qua đó xác định trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và xử lý phản hồi liên quan tới lĩnh vực ATTP, đồng thời có những đóng góp, kiến nghị, giải pháp thiết thực để tháo gỡ, khắc phục những vấn đề tồn tại của công tác truyền thông. Hội thảo hướng tới mục tiêu kết nối các bên cùng hành động, đề xuất mô hình truyền thông hiệu quả, có sự hợp tác, tham gia của nhiều thành phần: cơ quan nhà nước – báo chí – doanh nghiệp – người tiêu dùng – tổ chức xã hội, đồng thời xây dựng được mạng lưới truyền thông trong lĩnh vực ATTP.