Hòa Bình: Thực hiện các biện pháp phòng tránh thiệt hại cá nuôi lồng, bè do nắng nóng và nước hồ thủy điện sông Đà xuống thấp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, sản lượng cá thu hoạch toàn tỉnh trong tháng 7 ước đạt 957 tấn, lũy kế ước đạt 7.499 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, tổng diện tích mặt nước, nuôi trồng thủy sản nhỏ là 2.700 ha và 4.700 lồng nuôi cá, sản lượng cá thu hoạch tháng 7 năm 2021 ước đạt 957 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 200 tấn, sản lượng cá nuôi 757tấn. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng cá thu hoạch ước đạt 7.499 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Hòa Bình: Thực hiện các biện pháp phòng tránh thiệt hại cá nuôi lồng, bè do nắng nóng và nước hồ thủy điện sông Đà xuống thấp

Trong tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ghi nhận hiện tượng cá chết tại một số địa bàn của tỉnh. Nguyên nhân là do cuối tháng 6 tới đầu tháng 7, nắng nóng vẫn tiếp diễn và ít mưa, mực nước hồ Hoà Bình giảm nhanh (so với tháng trước giảm 9,3m), thời điểm hiện tại Cos nước 84,1m (EVN), nhiệt độ nước 290C-350C, độ trong từ 10-50cm. Oxy (DO) hòa tan trong nước thấp giao động 1-4mg/l, (theo Quy chuẩn 08-MT:2015/BTNMT, DO ≥ 6mg/l). Do vậy từ ngày mùng 02 đến ngày 07, một số huyện có hiện tượng cá chết tập trung tại các địa bàn như: Mai Châu; Tân Lạc; Cao Phong và Đà Bắc, chủ yếu tập trung tại các xã của huyện Đà Bắc gồm: Nánh Nghê, Đồng Ruộng, Mường Chiềng, Yên Hòa, Tiền Phong, tổng số lồng thiệt hại là: 356 lồng (17.800m3), trong đó 156 lồng chết toàn bộ, còn lại chết rải rác, số lượng cá chết: 30.793 Kg.

Để phòng tránh thiệt hại cá nuôi lồng, bè do nắng nóng và nước hồ thủy điện sông Đà xuống thấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế, khắc phục thiệt hại do nắng nóng: Tiếp tục hướng dẫn người dân, các cơ sở nuôi những biện pháp kỹ thuật tại văn bản số 1241/SNN-TS ngày 08/6/2021 về tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi ao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa lũ. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người nuôi thực hiện các quy định về nuôi cá lồng/bè và nuôi cá ao theo Quy chuẩn VN 01-80:2011/BNNPTNT về “Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản thương phẩm- Điều kiện vệ sinh thú y”; Quy chuẩn Việt Nam 02-22:2015/BNNPTNT về “Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”; Tổ chức rà soát, bố trí lồng nuôi phù hợp.Thường xuyên treo túi vôi ở lồng nuôi để khử trùng, cải thiện môi trường nuôi, di chuyển lồng nuôi đến những vị trí có dòng chảy hoặc dẫn các nguồn nước từ các khe suối chảy vào lồng, bè và kết hợp quạt khí. Ngoài ra có thể sử dụng bạt nilon làm tráng lưu giữ tạm đàn cá còn lại, bơm nước sạch, tạo dòng nước chảy liên tục vào tráng.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình chỉ đạo thực hiện nội dung: Theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước ao, hồ, sông suối, nhất là trên vùng hồ sông Đà, cập nhập thông tin từ Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, từ đó khuyến cáo người dân kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở các vùng nước tự nhiên.