Hạn hán đe dọa hàng chục ngàn hecta cây trồng miền Trung

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), hiện khu vực Trung Bộ có khoảng 21.200ha cây trồng đang bị thiếu nước và khoảng 33.500ha không đủ nguồn nước tưới nên đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Hạn hán đe dọa hàng chục ngàn hecta cây trồng miền Trung

Nhiều diện tích lúa nguy cơ khô héo do thiếu nước ở Nghệ An.

Cụ thể, vùng Bắc Trung Bộ có hơn 21.200ha bị hạn hán, thiếu nước; trong đó, Thanh Hóa 9.000ha, Nghệ An 8.900ha, Hà Tĩnh 990ha, Quảng Bình 840ha, Quảng Trị 1.500ha. Tổng diện tích đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của khu vực này là 8.200 ha; trong đó, Thanh Hóa 3.200ha, Nghệ An 5.000ha.

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 25.300ha không đủ nguồn nước tưới đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, Quảng Ngãi 1.800ha, Bình Định 5.000ha, Phú Yên 1.000ha, Khánh Hòa 12.000ha, Ninh Thuận 4.000ha và Bình Thuận 1.500ha.

Các địa phương bị ảnh hưởng hạn hán nặng từ đầu mùa khô như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến nay, lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2020 đã kết thúc, tỉnh Khánh Hòa có 12.000 ha lúa không đảm bảo nguồn nước phải dừng sản xuất….

Tổng cục Thủy lợi dự báo, đến cuối tháng Bảy, dung tích trữ trung bình các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ còn khoảng 36% dung tích thiết kế.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, ngoài những diện tích cây trồng đang điều chỉnh giãn, dừng hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các địa phương sẽ tiếp tục được tổ chức sản xuất nếu nguồn nước thuận lợi, bảo đảm cung cấp hết vụ sản xuất. So sánh với một số năm gần đây, diện tích không đủ nguồn nước tưới năm 2020 ở mức thấp hơn so với cùng kỳ các năm 2015 và 2016 – những năm bị hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.