Hà Nội: Lão nông làm giàu nhờ nuôi cá bằng thảo dược

Tại huyện Thường Tín, Hà Nội, có một lão nông nuôi cá bằng thảo dược vô cùng độc đáo. Sau 6 tháng thả nuôi, ông đã thu được 200 triệu, trừ chi phí ông lãi gần 100 triệu đồng.