An Giang: Thí điểm bảo hiểm 15.000 ha lúa

Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa giai đoạn 2017-2018.

giong lua moi

Ảnh minh họa

Thông báo nêu rõ, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa tại tỉnh An Giang bắt đầu từ vụ Thu Đông năm 2017, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập BCĐ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa giai đoạn 2017-2018.

Phó Chủ tịch UBND Lâm Quang Thi đề nghị TCty Bảo Minh cần đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm trên cây lúa nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu mua bảo hiểm của nông dân, trong đó phân ra gói bảo hiểm theo từng vụ sản xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân có nhiều lựa chọn khi tham gia mua các gói bảo hiểm này.

UBND cấp huyện tích cực hỗ trợ Công ty Bảo Minh An Giang và Sở NN- PTNT triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm bảo hiểm trên cây lúa, triển khai ngay trong vụ Thu Đông năm 2017 khoảng 15.000 ha.

Dự kiến thí điểm tại 44 xã thuộc 8 huyện, gồm Châu Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Phú Tân, Tịnh Biên, Châu Thành, Chợ Mới và TX.Tân Châu, với mức phí bảo hiểm 640.000 đồng/ha. Giá trị bằng tiền được bảo hiểm theo từng vụ và theo hợp đồng bảo hiểm tối đa là 20 triệu đồng/ha.

Theo Nông nghiệp