Đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử của người Việt

Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, Tổng Công ty Cổ phần bưu chính Viettel chi nhánh Hải Dương (Viettel Post Hải Dương) phối hợp với UBND huyện Thanh Hà đã chính thức công bố đưa quả vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) lên sàn thương mại điện tử voso.vn. Đây là sàn thương mại điện tử của người Việt Nam xây dựng và vận hành.