Đồng Tháp: Áp dụng nhiều biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch diệt chuột bảo vệ mùa màng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, diệt chuột phải đồng loạt, thực hiện nhiều đợt trong năm, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra. Đồng thời còn phát động phong trào diệt chuột thường xuyên, đồng loạt và mang tính cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Diệt chuột phải đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm. Trong đó, chú trọng biện pháp thủ công như đào, săn bắt, hun khói, sử dụng các loại bẫy, thuốc diệt chuột sinh học. Tuyệt đối không sử dụng điện để săn bắt chuột dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm nhân nuôi chuột để bán lấy thịt, hạn chế tối đa săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột. Căn cứ vào thời vụ gieo trồng và thời gian thu hoạch của từng cánh đồng, khu vực sản xuất.

Dùng nhiều biện pháp để diệt chuột an toàn và bảo vệ mùa màng

Chủ yếu các đợt như sau: Đợt 1 (vụ ĐX hằng năm), giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ ĐX và HT, sau khi thu hoạch rộ lúa ĐX 2018 – 2019, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cài ải, phơi đất tổ chức ra quân diệt chuột trước khi xuống giống vụ HT. Đợt 2 từ tháng 5 – 6 (vụ HT hàng năm) sau khi thu hoạch lúa HT xong, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cài ải, phơi đất, tổ chức ra quân diệt chuột trước khi xuống giống vụ TĐ. Đợt 3, tháng 9 hằng năm sau khi lũ về đạt đỉnh. Thời điểm này chuột sống tập trung ở các triền đê, gò cao, bụi cây.

Ngoài 3 đợt trên, các địa phương còn lại tổ chức các đợt ra quân diệt chuột tập trung tại các ô bao, khu vực sản xuất tại các địa phương vào thời điểm chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất trong năm.